Föreningen Tro och Vetande

 

Tro och Vetande är en spiritualistisk förening. Genom sin livsåskådning vill den spiritualistiska rörelsen verka för andlig utveckling. Den vill verka till en djupare förståelse för att samförstånd och samarbete mellan jordens folk är ett villkor för mänskligt framåtskridande.

Spiritualismen omfattar tron på att en Verksam Allmakt existerar, obegränsad av tid och rum och att vi kan upprätthålla förbindelse med denna universella makt.

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Verksamheten består av mediala demonstrationer, föredrag, meditation och healing samt andlig utveckling.