Tro och Vetande

STYRELSELEDAMÖTER

ORDFÖRANDE
Anita Reutergard, reutergardanita@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Birthe Nordström, birthe.nordstrom@gmail.com

KASSÖR/SEKRETERARE
Anja Lindgren, anja.lindgren20@gmail.com

LEDAMOT
Ylva Alavi Svensson

LEDAMOT
Vakant

SUPPLEANTER
Ylva Johnsson
Homa Makoi