Tro och Vetande

STYRELSELEDAMÖTER

ORDFÖRANDE
Anita Reutergard, reutergardanita@gmail.com
VICE ORDFÖRANDE
Birthe Nordström, birthe.nordstrom@gmail.com

KASSÖR/SEKRETERARE
Anja Lindgren, anja11838@tele2.se

LEDAMOT
Agneta Håkansson

LEDAMOT

Mariel Månfalk

SUPPLEANTER
Solvig Larsson
vakant
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS